Dione

Laimėk prizus

Sutinku su taisyklėmis*

Sutinku, kad mano duomenys būtų naudojami rinkodaros tikslais

Sutinku gauti naujienlaiškius ir sms žinutes apie vykstančias akcijas ir specialius pasiūlymus

*Privaloma informacija

ŽAIDIMO „PIRK, REGISTRUOK, LAIMĖK DIONE PRIZUS!“ TAISYKLĖS

 1. ŽAIDIMO ORGANIZATORIUS:

1.1. Žaidimo organizatorius yra akcinė bendrovė „KLAIPĖDOS PIENAS“, juridinio asmens kodas 240026930, buveinės adresas Šilutės pl. 33, LT-91107 Klaipėda, Lietuva (toliau – Organizatorius).

1.2. Žaidimas organizuojamas pagal šias žaidimo „PIRK, REGISTRUOK, LAIMĖK DIONE PRIZUS!“ taisykles (toliau – Taisyklės).

 1. ŽAIDIMO VIETA:

2.1. Visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje esančios parduotuvės, kuriose prekiaujama Taisyklėse nurodytais Žaidimo produktais.

 1. ŽAIDIMO TRUKMĖ:

3.1. Žaidimas vyksta nuo 2022 m. gegužės 1 d. (pirmoji Žaidimo diena) iki 2022 m. birželio 15 d. (paskutinė Žaidimo diena).

 1. ŽAIDIMO DALYVIAI:

4.1. Žaidime turi teisę dalyvauti visi Lietuvos Respublikos teritorijoje gyvenantys 14 metų ir vyresni fiziniai asmenys, įvykdę žaidimo sąlygas, nurodytas žemiau šiose Taisyklėse.

4.2. Žaidime negali dalyvauti Organizatoriaus darbuotojai, tiesiogiai su organizatoriumi susiję asmenys ir jų šeimos nariai, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos. Šeimos nariais laikomi sutuoktiniai, tėvai, įtėviai, vaikai, įvaikiai, broliai, seserys.

 1. PRIZINIO FONDO VERTĖ

5.1. Žaidimo prizinį fondą sudaro prizai, kurių vertė viso – 7923 Eurai.

5.2. Prizai ir jų kiekis bei vertė:

Eil. Nr. Prizai Lietuva
Kiekis, vnt. Kaina vnt./ Eur. Viso, Eur
1. Pagrindinis prizas
1.1 Patefonas 3 150 450,00
2. Tarpiniai prizai
2.1 Paplūdimio teniso raketė 300 7 2100,00
2.2 Vasaros ledų prenumerata (3 mėn. x 30 laimėtojų x 1 dėžė mėn. „DIONE“ ledų ant pagaliuko, 90 ml) 30 179,10 5373,00

 1. DALYVAVIMO SĄLYGOS:

6.1. Asmenys, norintys dalyvauti Žaidime ir laimėti vieną iš Žaidimo prizų, privalo atitikti šiose Taisyklėse numatytas sąlygas ir Žaidimo metu:

6.1.1 įsigyti bet kurį iš žemiau išvardintų „DIONE“ ledų produktų (toliau – Žaidimo produktai):

Eil. Nr. Produkto pavadinimas* Talpa, ml
1. DIONE Vaniliniai mangų-pasiflorų plombyras su chia sėklomis ir belgišku spalvotu šokoladu 90
2. DIONE  Pistacijų plombyras su baltu belgišku šokoladu ir migdolais 90
3. DIONE Karamelės skonio plombyras su sūria karamele ir pieniniu belgišku šokoladu su karamelės gabaliukais 90
4. DIONE Vaniliniai ledai be pridėtinio cukraus su karamele ir juodu becukriu šokoladu su migdolais. Su saldikliais 90
5. DIONE Žemės riešutų ledai be pridėtinio cukraus su pieniniu becukriu šokoladu ir žemės riešutais. Su saldikliais 90
6. DIONE Ledų be pridėtinio cukraus komplektas 6×60 
7. DIONE Vanilinio plombyro ledai su sūdyta karamele ir karamelizuotais lazdynų riešutais 500
8. DIONE Vanilinio plombyro ledai su kietu sūriu „DŽIUGAS“ ir spanguolėmis 500
9. DIONE Mangų vaisiniai ledai su mangų – pasiflorų įdaru ir chia sėklomis 500
10. DIONE Sicilijos pistacijų ledai 500
11. DIONE Šokoladinio plombyro ledai su lazdyno riešutų – šokolado kremu ir kakaviniais biskvitais 500
12. DIONE Žemės riešutų plombyras su žemės riešutų įdaru ir sūdytais žemės riešutais  500
13. DIONE  Vaniliniai ledai be pridėtinio cukraus su becukre karamele ir sausainių masės gabaliukais, su saldikliais 500
14.  DIONE  „Stracciatella“ Vaniliniai ledai be pridėtinio cukraus su ecukrinu juodu šokoladu, su saldikliais 500
15. DIONE Vanilinis plombyras su Galaxy spalvotu šokoladu 80
16. DIONE Vanilinis plombyras su Galaxy spalvotu šokoladu 3×80
17. DIONE Vanilinis plombyras su pieniniu Belgišku šokoladu ir migdolais 120
18. DIONE Žemės riešutų plombyras su pieniniu Belgišku šokoladu ir sūdytais žemės riešutais 120
19. DIONE Vanilinio plombyro ledai su kietu sūriu „DŽIUGAS“ ir spanguolėmis 120
20. DIONE Mangų vaisiniai ledai su mangų – pasiflorų įdaru ir chia sėklomis 120
21. DIONE Sicilijos pistacijų ledai 120

*Mažmeninėje prekyboje parduodamų ir kampanijoje dalyvaujančių produktų kiekis nėra ribotas. Atsižvelgiama į pagrįstą paklausą.

6.1.2. Registruoti pirkimo faktą patvirtinantį pirkimo kvito (čekio) arba sąskaitos-faktūros numerį interneto svetainėje http://dione.lt/laimekprizus/ žaidimo registracijos formoje. Kvitas (čekis) arba sąskaita-faktūra išsaugomas iki laimėtojų paskelbimo, laimėjimo atveju prieš atsiimant prizą, kvito (čekio) arba sąskaitos-faktūros kopija pateikiama nurodytu el. pašto adresu marketingas@klpienas.lt ir atsiimant prizą. 

6.2. Vienas Žaidimo dalyvis gali Žaidime dalyvauti daugiau nei vieną kartą. Tas pats Pirkimo kvitas (čekis) arba sąskaita-faktūra gali būti registruojamas tik vieną kartą.

6.3. Asmuo Žaidimo registracijos formoje pažymėdamas, kad susipažino ir sutinka su Žaidimo Taisyklėmis ir sąlygomis, ar registruodamasis internetiniame puslapyje http://dione.lt/laimekprizus/, patvirtina, kad sutinka, jog jo įvestus asmens duomenis gautų bei tvarkytų žaidimo Organizatorius. Dalyvių asmens duomenys bus tvarkomi žaidimo administravimo, tame tarpe laimėtojų nustatymo ir jų informavimo, prizo perdavimo ir su tuo susijusiais tikslais.

6.4. Registracijos metu bus renkami šie dalyvio asmens duomenys: vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas, kvito (čekio) arba sąskaitos-faktūros numeris.

6.5. Visais atvejais yra laikoma, kad nepilnamečio dalyvio tėvų pareigų turėtojai, leidimą besiregistruojančiam dalyviui dalyvauti Žaidime bei sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis, yra davę.

6.6. Žaidimo dalyvis turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, ar bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, pranešdamas apie tai el. paštu marketingas@klpienas.lt taip pat susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis.

6.7. Žaidimo dalyvių pateikta su dalyvavimu žaidime bei tiesiogine rinkodara (jei bus duotas sutikimas dėl to) susijusi informacija ir asmens duomenys apibendrinami, apdorojami ir saugomi ir sunaikinti iš duomenų bazės per 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpį po Žaidimo pabaigos termino.

6.8. Duomenų tvarkymui Organizatorius taiko visus saugos ir tvarkymo reikalavimus, numatytus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos bei kituose įstatymuose. Organizatorius imasi atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų visų duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo, arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, ir nuo visų kitų neteisėtų apdorojimo formų.

6.9. Žaidimo dalyvis informuojamas, kad dalyvaudamas Žaidime sutinka, kad tuo atveju, jei taps laimėtoju, taps Organizatoriaus ledų „Dione“ ambasadoriumi, kuris gerąją žinią perteiks kitiems asmenims (dalyvavimas spaudos, socialiniuose, internetiniuose, TV kanaluose), o Organizatorius turės teisę viešai skelbti laimėtojo vardą, pavardę bei asmens atvaizdą spaudoje, televizijoje, internete ir kitose masinio informavimo priemonėse 12 mėnesių nuo laimėtojų paskelbimo bei esant atskiram šalių susitarimui aktyviai viešins Akcinė bendrovės „KLAIPĖDOS PIENAS“ produktų vardą.

6.10. Laimėtojui atsisakius duoti sutikimą nurodytais tikslais naudoti jo asmens duomenis, jis netenka teisės į laimėjimą.

6.11. Žaidimo Organizatorius pasilieka teisę neleisti dalyvauti ar diskvalifikuoti iš Žaidimo asmenį, turėdamas pagrindą įtarti, kad asmuo pažeidžia teisės aktų reikalavimus ar šias Žaidimo taisykles bei sąlygas.

 1. ŽAIDIMO EIGA, LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS:

7.1. Laimėtojai bus atsitiktiniu būdu kompiuterinėmis programomis renkami kas savaitę, viso 6 (šešios) laimėtojų atrankos žemiau nustatytu grafiku:

Eil. Nr. Registracijos laikotarpis Laimėti prizai ir jų kiekis Laimėtojų nustatymo data
I ETAPAS
1. 2022 05 01 – 2022 05 07,
00:00-23:59 val.
5 (penkios) Vasaros ledų prenumeratos

50 (penkiasdešimt) paplūdimio teniso rakečių

2022 05 09
2. 2022 05 01 – 2022 05 14,
00:00-23:59 val.
5 (penkios) Vasaros ledų prenumeratos

50 (penkiasdešimt) paplūdimio teniso rakečių

2022 05 16
3. 2022 05 01 – 2022 05 21,
00:00-23:59 val.
5 (penkios) Vasaros ledų prenumeratos

50 (penkiasdešimt) paplūdimio teniso rakečių

2022 05 23
4. 2022 05 01 – 2022 05 28,

 00:00-23:59 val.

5 (penkios) Vasaros ledų prenumeratos

50 (penkiasdešimt) paplūdimio teniso rakečių

2022 05 30
5. 2022 05.01 – 2022 06 04,
00:00-23:59 val.
5 (penkios) Vasaros ledų prenumeratos

50 (penkiasdešimt) paplūdimio teniso rakečių

2022 06 06
II ETAPAS
1.  2022 05 01 – 2022 06 15,
00:00-23:59 val.
5 (penkios) Vasaros ledų prenumeratos 2021 06 15
50 (penkiasdešimt) paplūdimio teniso rakečių
3 (trys) patefonai

7.2. Kas savaitę bus nustatyta: I etape – 55 (penkiasdešimt penki) , II etape – 58 (penkiasdešimt aštuoni) laimėtojai, kuriems bus įteikti Taisyklių 5.2. punkte nurodyti prizai.

 1. LAIMĖTOJŲ SKELBIMAS:

8.1. Žaidimo nugalėtojai bus paskelbti kas savaitę interneto svetainėje http://dione.lt/laimekprizus/ per 2 (dvi) darbo dienas po laimėtojų nustatymo ir ten publikuojami 2 (dvi) savaites po paskutinės Žaidimo dienos.

8.2. Žaidimo Organizatorius su savaitės laimėtojais susisieks per 2 (dvi) savaites po žaidimo laimėtojo paskelbimo registracijos formoje nurodytais kontaktais.

8.3. Jeigu dėl Žaidime dalyvaujančio asmens pateiktų duomenų nepavyks su juo susisiekti iki 2022 07 15, laimėjimas bus nebegaliojantis ir prizas laimėtojui perduotas nebus.

8.4. Organizatorius nėra atsakingas už bet kokius iškilusius nusiskundimus akcijos metu, kai su laimėtojais negalima susisiekti.

 1. PRIZŲ ATSIĖMIMAS

9.1. Žaidimo prizų perdavimas:

9.1.1. 3 (trys) vnt. „DIONE“ patefonų, 30 (trisdešimt) vnt. „DIONE“ vasaros ledų prenumeratų ir 300 (trys šimtai) vnt. „DIONE“ paplūdimio teniso rakečių laimėtojams adresu Lietuvos Respublikoje bus pristatomi asmeniškai žaidimo organizatoriaus lėšomis, apie prizo pristatymo laiką su laimėtoju sutarus iš anksto anketoje nurodytais dalyvio kontaktais.

9.2. Laimėtojas, atsiimdamas prizą, privalo pateikti Žaidimo organizatoriui išsaugotą laimingojo pirkinio kvitą (čekį) arba sąskaitą-faktūrą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kitu atveju prizas nėra išduodamas.

9.3. Neatsiėmus prizo iki 2021-06-30 ar neteisingai nurodžius adresą, jis grąžinamas Žaidimo Organizatoriui bei tampa jo nuosavybe, laimėtojas nebegali pretenduoti į prizą.

9.4. Žaidimo Organizatorius neatsako už Žaidimo dalyvių pašalinimą iš lošimo ir prizų neišdavimą, jei Žaidimo dalyvis nesilaiko šių taisyklių, jo pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli.

9.5. Jei Žaidimo laimėtojas yra asmuo neturintis 18 metų, prizo atsiėmimo metu jo interesus turi atstovauti tėvai arba globėjai, taip pat jis turi pateikti savo asmens tapatybę bei ryšį su žaidimo laimėtoju patvirtinantį dokumentą.

9.6. Jei laimėtojas negali atsiimti prizo pats, tą gali padaryti jo įgaliotas asmuo (pvz., šeimos nariai, giminaičiai, draugai ir t.t.). Įgaliotas asmuo turi pateikti laimingąjį pirkinio kvitą arba sąskaitą-faktūrą, laimėtojo asmens dokumento kopiją bei laisvos formos įgaliojimą.

9.7. Atsiimdamas pagrindinį prizą, laimėtojas ir Žaidimo organizatorius pasirašo prizo priėmimo-perdavimo aktą. Atsiėmę prizą ir pasirašę priėmimo-perdavimo aktą, prizų laimėtojai neturi teisės kreiptis į žaidimo užsakovus/organizatorius ar kitas instancijas su pretenzijomis dėl prizų.

9.8. Žaidimo Organizatorius neatsako už galimus prizų laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus, ar prizų nepanaudojimą.

9.9. Prizai į kitus prizus ar piniginį ekvivalentą nekeičiami.

 1. SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

10.1. Žaidimo dalyviai turi teisę teikti Organizatoriui pretenzijas dėl Žaidimo eigos iki 2022 m. liepos 15 d. paštu adresu Šilutės pl. 33, LT-91107 Klaipėda, bei el. paštu: marketingas@klpienas.lt.

10.2. Visi raštu pateiktos pretenzijos bus nagrinėjamos ir Žaidimo dalyviams atsakymai el. paštu pateikti per 30 kalendorinių dienų nuo jų gavimo dienos.

 1. PAPILDOMA INFORMACIJA

11.1. Organizatorius neatsako už internetinio ryšio trikdžius registruojant produkto pirkimo kvito numerį. Atsiradus techniniams nesklandumams, keliantiems kliūtis organizuojamo Žaidimo vykdymui, Organizatorius deda visas galimas pastangas kuo greičiau jas pašalinti.

11.2. Žaidimo Organizatorius neatsako už galimus prizų laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus, ar prizų nepanaudojimą.

11.3. Žaidimo organizatoriai turi teisę vienašališkai atšaukti, nutraukti Žaidimą bet kuriuo metu, jeigu įvyktų esminis šių Taisyklių pažeidimas ir/ar piktnaudžiavimas jomis arba jeigu atsirastų nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, apie tai nedelsiant paskelbęs internetinėje svetainėje http://dione.lt/laimekprizus/.

11.4. Žaidimo Organizatorius pasilieka teisę vienašališkai keisti Žaidimo taisykles, jas viešai paskelbdamas http://dione.lt/laimekprizus/. Esant Žaidimo taisyklių neatitikimams spaudos leidiniuose, kitose informacinėse ar internetinėse svetainėse, galioja ir taikomos internetinėje svetainėje paskelbtos Žaidimo taisyklės.

11.5. Papildoma ir išsami informacija apie Žaidimą teikiama el. paštu marketingas@klpienas.lt.

DĖKOJAME UŽ DALYVAVIMĄ ŽAIDIME!

2022 05 01 – 2022 05 07  Etapo laimėtojai

Rakečių laimėtojai:

Vardas Pavardė Čekis
Vilija Paškauskienė 59/704168
Igor Kolesnikov Užsakymo numeris: 8942
Kestutis Laukys 131/639
Vaida Laukienė 252/2233
Julija Pocikovskiene 17453
Liucija Zaksaitė 258/890
Ramūnė Visockienė KPE-0000852
Živilė Čepaitė 186/585949
Rasa Jasiulionienė 159/745
Linas Bagotyrius Kvitas 154/1115
Aiste RADVILAVICIUTE 22/386
Giedrė Baziulienė Baziulienė HH 00002223 20866
Julija Pupšienė KPE0000855
Sonata Potelienė 557102
Irutė Vasiliauskienė 92/652
Elena Žigaitė 123/875
Vilija Paškauskienė 242/2164
Justina Žukauskaitė 153/744858
Inga Karickienė 937203
Artiom Kugmerov LG00403649 01 82581
Donatas Putna 262/2219
Arvydas Musteikis 166/1580276
Andzelika Norkiene 156/1309
Daiva Juknevičiūtė 342/2154
Žaneta Raguckienė 123/1530174
Aldona Svirnelienė 285/343039
Ineta Grigaliūnaitė BRBX864000499446
Ruta Korsakė 624859
Laura Voverienė 663327
Andrius Pilvinis 109/140
Kristina Metlionkova 152398
Birutė Kriukelienė 227218
Vilija Laurinavičiūtė 169/1586
Jolanta Turskienė 87/2342
Greta Valatkaitė 33/1643
Vaida Paukštienė 39/1797
Edita Verseckaitė Varanienė 252/154301
Emilija Vėtaitė 1940-0082-3020-1950
Ausra Zukauskiene 37/661320
Gintarė Eidukaitė 217/2404
Indre Maksvytiene Maksvytiene 128/934335
Ilona Kadūnienė 179/1118
Aušra Milčiukienė 52/2245
Jolanta Lukauskienė 184/1687
Laisvydas Liaudanskas 96852
Donatas Mickus 289/2325
Vida Stambrauskienė 94/1767
Lina Kleišmantienė 201/995
Renalda Badaukiene 112/155909
Asta
Pilvinė 105/140

Vasaros ledų prenumeratos laimėtojai:

Vardas Pavardė Čekis
Aida Grybienė 2223
Dominykas Stankevičius 224/1584
Marija Kardelienė BRBX481000570224
Donatas Putna 208/2212
Monika Galdikaitė 43779

2022 05 08 – 2022 05 14 Etapo laimėtojai

Rakečių laimėtojai:

 

Ugnė Balčiūtė 712153
Inga Žilionė 672746
Guoda Kavaliauskaitė 621955
Ausra Žukauskuenė 203/1651212
Vaida Laukienė 18/978
Andzelika Norkienė 23/1308
Greta Valatkaitė 283858
Marina Miskunec 476/1191
Gintautas Matakas 108/1881
Aistė Česonienė 92/1767
Renalda Badaukiene 113/155910
Rolandas Badaukis 367/1096308
ANA NOIKOVA 948559
Eimantas Augūnas 576078
Donata Vilniūtė 997167
Neringa Laurinaitienė 191/850000
Erika Janulevičienė 58/770
Aušra Mikalajūnaitė 78/250524
Raidas Kurtkus 6/936
Vitalija Urpšienė 14/34893
Gintautė Žibėnienė 147/2435
IRUTE BALKUTE 70/2133
Jurgita Aurylaitė BRBX226000059728
Daniel Butkevič 81/1131
Vida Stambrauskienė 292/2340
Liucija Zaksaitė 114/1976
Rima Usienė 48/2255
Rūta Bacevičiūtė 28/825
Augustė Morkūnaitė 596219
Jurgita Tilingienė 137377
Justina Žukauskaitė 185/1273
Mantas Kaziulis 188/1277
Monika Vitartaitė 61/1432
Linas Bagotyrius Kvitas – 199/1119 #00277032
Jolita Burdaitė-Radzevičė 376262
Milda Geležinienė 81/144
Saulė Meškytė 317/2367
Jolanta Turskienė 65/406144
Aldona Macioniene 45/2257
Asta Aleknaitė 534573
Sandra Tutinienė 654/2137317
Petras Kardelis 64/73583
Gintautas Matakas 112/1885
Daiva Kurtkienė 66/2277
MARINA MISKUNEC 476/1191
RAISA Azatova NR.950345
VILIUS CERBA 44/1191#00446151
Edita Verseckaitė Varanienė 277/157645
Edita Šukevič 41/41931
Virginija Švaronienė 274/1582034

Vasaros ledų prenumeratos laimėtojai:

Kasparas Laukys 30/2241
Inga Stoliarova 139/655
Alfridas Geležinis 146/2217
Milda Auglytė 942229
JEVDOKIJA BOGOMOLNIKOVA 43/1191#00446150