Dione

Laimėk prizus

KONKURSAS BAIGĖSI

ŽAIDIMO „PIRK, REGISTRUOK, LAIMĖK DIONE PRIZUS!“ TAISYKLĖS

 1. ŽAIDIMO ORGANIZATORIUS:

1.1. Žaidimo organizatorius yra akcinė bendrovė „KLAIPĖDOS PIENAS“, juridinio asmens kodas 240026930, buveinės adresas Šilutės pl. 33, LT-91107 Klaipėda, Lietuva (toliau – Organizatorius).

1.2. Žaidimas organizuojamas pagal šias žaidimo „PIRK, REGISTRUOK, LAIMĖK DIONE PRIZUS!“ taisykles (toliau – Taisyklės).

 1. ŽAIDIMO VIETA:

2.1. Visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje esančios parduotuvės, kuriose prekiaujama Taisyklėse nurodytais Žaidimo produktais.

 1. ŽAIDIMO TRUKMĖ:

3.1. Žaidimas vyksta nuo 2022 m. gegužės 1 d. (pirmoji Žaidimo diena) iki 2022 m. birželio 15 d. (paskutinė Žaidimo diena).

 1. ŽAIDIMO DALYVIAI:

4.1. Žaidime turi teisę dalyvauti visi Lietuvos Respublikos teritorijoje gyvenantys 14 metų ir vyresni fiziniai asmenys, įvykdę žaidimo sąlygas, nurodytas žemiau šiose Taisyklėse.

4.2. Žaidime negali dalyvauti Organizatoriaus darbuotojai, tiesiogiai su organizatoriumi susiję asmenys ir jų šeimos nariai, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos. Šeimos nariais laikomi sutuoktiniai, tėvai, įtėviai, vaikai, įvaikiai, broliai, seserys.

 1. PRIZINIO FONDO VERTĖ

5.1. Žaidimo prizinį fondą sudaro prizai, kurių vertė viso – 7923 Eurai.

5.2. Prizai ir jų kiekis bei vertė:

Eil. Nr. Prizai Lietuva
Kiekis, vnt. Kaina vnt./ Eur. Viso, Eur
1. Pagrindinis prizas
1.1 Patefonas 3 150 450,00
2. Tarpiniai prizai
2.1 Paplūdimio teniso raketė 300 7 2100,00
2.2 Vasaros ledų prenumerata (3 mėn. x 30 laimėtojų x 1 dėžė mėn. „DIONE“ ledų ant pagaliuko, 90 ml) 30 179,10 5373,00

 1. DALYVAVIMO SĄLYGOS:

6.1. Asmenys, norintys dalyvauti Žaidime ir laimėti vieną iš Žaidimo prizų, privalo atitikti šiose Taisyklėse numatytas sąlygas ir Žaidimo metu:

6.1.1 įsigyti bet kurį iš žemiau išvardintų „DIONE“ ledų produktų (toliau – Žaidimo produktai):

Eil. Nr. Produkto pavadinimas* Talpa, ml
1. DIONE Vaniliniai mangų-pasiflorų plombyras su chia sėklomis ir belgišku spalvotu šokoladu 90
2. DIONE  Pistacijų plombyras su baltu belgišku šokoladu ir migdolais 90
3. DIONE Karamelės skonio plombyras su sūria karamele ir pieniniu belgišku šokoladu su karamelės gabaliukais 90
4. DIONE Vaniliniai ledai be pridėtinio cukraus su karamele ir juodu becukriu šokoladu su migdolais. Su saldikliais 90
5. DIONE Žemės riešutų ledai be pridėtinio cukraus su pieniniu becukriu šokoladu ir žemės riešutais. Su saldikliais 90
6. DIONE Ledų be pridėtinio cukraus komplektas 6×60 
7. DIONE Vanilinio plombyro ledai su sūdyta karamele ir karamelizuotais lazdynų riešutais 500
8. DIONE Vanilinio plombyro ledai su kietu sūriu „DŽIUGAS“ ir spanguolėmis 500
9. DIONE Mangų vaisiniai ledai su mangų – pasiflorų įdaru ir chia sėklomis 500
10. DIONE Sicilijos pistacijų ledai 500
11. DIONE Šokoladinio plombyro ledai su lazdyno riešutų – šokolado kremu ir kakaviniais biskvitais 500
12. DIONE Žemės riešutų plombyras su žemės riešutų įdaru ir sūdytais žemės riešutais  500
13. DIONE  Vaniliniai ledai be pridėtinio cukraus su becukre karamele ir sausainių masės gabaliukais, su saldikliais 500
14.  DIONE  „Stracciatella“ Vaniliniai ledai be pridėtinio cukraus su ecukrinu juodu šokoladu, su saldikliais 500
15. DIONE Vanilinis plombyras su Galaxy spalvotu šokoladu 80
16. DIONE Vanilinis plombyras su Galaxy spalvotu šokoladu 3×80
17. DIONE Vanilinis plombyras su pieniniu Belgišku šokoladu ir migdolais 120
18. DIONE Žemės riešutų plombyras su pieniniu Belgišku šokoladu ir sūdytais žemės riešutais 120
19. DIONE Vanilinio plombyro ledai su kietu sūriu „DŽIUGAS“ ir spanguolėmis 120
20. DIONE Mangų vaisiniai ledai su mangų – pasiflorų įdaru ir chia sėklomis 120
21. DIONE Sicilijos pistacijų ledai 120

*Mažmeninėje prekyboje parduodamų ir kampanijoje dalyvaujančių produktų kiekis nėra ribotas. Atsižvelgiama į pagrįstą paklausą.

6.1.2. Registruoti pirkimo faktą patvirtinantį pirkimo kvito (čekio) arba sąskaitos-faktūros numerį interneto svetainėje http://dione.lt/laimekprizus/ žaidimo registracijos formoje. Kvitas (čekis) arba sąskaita-faktūra išsaugomas iki laimėtojų paskelbimo, laimėjimo atveju prieš atsiimant prizą, kvito (čekio) arba sąskaitos-faktūros kopija pateikiama nurodytu el. pašto adresu marketingas@klpienas.lt ir atsiimant prizą. 

6.2. Vienas Žaidimo dalyvis gali Žaidime dalyvauti daugiau nei vieną kartą. Tas pats Pirkimo kvitas (čekis) arba sąskaita-faktūra gali būti registruojamas tik vieną kartą.

6.3. Asmuo Žaidimo registracijos formoje pažymėdamas, kad susipažino ir sutinka su Žaidimo Taisyklėmis ir sąlygomis, ar registruodamasis internetiniame puslapyje http://dione.lt/laimekprizus/, patvirtina, kad sutinka, jog jo įvestus asmens duomenis gautų bei tvarkytų žaidimo Organizatorius. Dalyvių asmens duomenys bus tvarkomi žaidimo administravimo, tame tarpe laimėtojų nustatymo ir jų informavimo, prizo perdavimo ir su tuo susijusiais tikslais.

6.4. Registracijos metu bus renkami šie dalyvio asmens duomenys: vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas, kvito (čekio) arba sąskaitos-faktūros numeris.

6.5. Visais atvejais yra laikoma, kad nepilnamečio dalyvio tėvų pareigų turėtojai, leidimą besiregistruojančiam dalyviui dalyvauti Žaidime bei sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis, yra davę.

6.6. Žaidimo dalyvis turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, ar bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, pranešdamas apie tai el. paštu marketingas@klpienas.lt taip pat susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis.

6.7. Žaidimo dalyvių pateikta su dalyvavimu žaidime bei tiesiogine rinkodara (jei bus duotas sutikimas dėl to) susijusi informacija ir asmens duomenys apibendrinami, apdorojami ir saugomi ir sunaikinti iš duomenų bazės per 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpį po Žaidimo pabaigos termino.

6.8. Duomenų tvarkymui Organizatorius taiko visus saugos ir tvarkymo reikalavimus, numatytus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos bei kituose įstatymuose. Organizatorius imasi atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų visų duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo, arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, ir nuo visų kitų neteisėtų apdorojimo formų.

6.9. Žaidimo dalyvis informuojamas, kad dalyvaudamas Žaidime sutinka, kad tuo atveju, jei taps laimėtoju, taps Organizatoriaus ledų „Dione“ ambasadoriumi, kuris gerąją žinią perteiks kitiems asmenims (dalyvavimas spaudos, socialiniuose, internetiniuose, TV kanaluose), o Organizatorius turės teisę viešai skelbti laimėtojo vardą, pavardę bei asmens atvaizdą spaudoje, televizijoje, internete ir kitose masinio informavimo priemonėse 12 mėnesių nuo laimėtojų paskelbimo bei esant atskiram šalių susitarimui aktyviai viešins Akcinė bendrovės „KLAIPĖDOS PIENAS“ produktų vardą.

6.10. Laimėtojui atsisakius duoti sutikimą nurodytais tikslais naudoti jo asmens duomenis, jis netenka teisės į laimėjimą.

6.11. Žaidimo Organizatorius pasilieka teisę neleisti dalyvauti ar diskvalifikuoti iš Žaidimo asmenį, turėdamas pagrindą įtarti, kad asmuo pažeidžia teisės aktų reikalavimus ar šias Žaidimo taisykles bei sąlygas.

 1. ŽAIDIMO EIGA, LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS:

7.1. Laimėtojai bus atsitiktiniu būdu kompiuterinėmis programomis renkami kas savaitę, viso 6 (šešios) laimėtojų atrankos žemiau nustatytu grafiku:

Eil. Nr. Registracijos laikotarpis Laimėti prizai ir jų kiekis Laimėtojų nustatymo data
I ETAPAS
1. 2022 05 01 – 2022 05 07,
00:00-23:59 val.
5 (penkios) Vasaros ledų prenumeratos

50 (penkiasdešimt) paplūdimio teniso rakečių

2022 05 09
2. 2022 05 01 – 2022 05 14,
00:00-23:59 val.
5 (penkios) Vasaros ledų prenumeratos

50 (penkiasdešimt) paplūdimio teniso rakečių

2022 05 16
3. 2022 05 01 – 2022 05 21,
00:00-23:59 val.
5 (penkios) Vasaros ledų prenumeratos

50 (penkiasdešimt) paplūdimio teniso rakečių

2022 05 23
4. 2022 05 01 – 2022 05 28,

 00:00-23:59 val.

5 (penkios) Vasaros ledų prenumeratos

50 (penkiasdešimt) paplūdimio teniso rakečių

2022 05 30
5. 2022 05.01 – 2022 06 04,
00:00-23:59 val.
5 (penkios) Vasaros ledų prenumeratos

50 (penkiasdešimt) paplūdimio teniso rakečių

2022 06 06
II ETAPAS
1.  2022 05 01 – 2022 06 15,
00:00-23:59 val.
5 (penkios) Vasaros ledų prenumeratos 2021 06 15
50 (penkiasdešimt) paplūdimio teniso rakečių
3 (trys) patefonai

7.2. Kas savaitę bus nustatyta: I etape – 55 (penkiasdešimt penki) , II etape – 58 (penkiasdešimt aštuoni) laimėtojai, kuriems bus įteikti Taisyklių 5.2. punkte nurodyti prizai.

 1. LAIMĖTOJŲ SKELBIMAS:

8.1. Žaidimo nugalėtojai bus paskelbti kas savaitę interneto svetainėje http://dione.lt/laimekprizus/ per 2 (dvi) darbo dienas po laimėtojų nustatymo ir ten publikuojami 2 (dvi) savaites po paskutinės Žaidimo dienos.

8.2. Žaidimo Organizatorius su savaitės laimėtojais susisieks per 2 (dvi) savaites po žaidimo laimėtojo paskelbimo registracijos formoje nurodytais kontaktais.

8.3. Jeigu dėl Žaidime dalyvaujančio asmens pateiktų duomenų nepavyks su juo susisiekti iki 2022 07 15, laimėjimas bus nebegaliojantis ir prizas laimėtojui perduotas nebus.

8.4. Organizatorius nėra atsakingas už bet kokius iškilusius nusiskundimus akcijos metu, kai su laimėtojais negalima susisiekti.

 1. PRIZŲ ATSIĖMIMAS

9.1. Žaidimo prizų perdavimas:

9.1.1. 3 (trys) vnt. „DIONE“ patefonų, 30 (trisdešimt) vnt. „DIONE“ vasaros ledų prenumeratų ir 300 (trys šimtai) vnt. „DIONE“ paplūdimio teniso rakečių laimėtojams adresu Lietuvos Respublikoje bus pristatomi asmeniškai žaidimo organizatoriaus lėšomis, apie prizo pristatymo laiką su laimėtoju sutarus iš anksto anketoje nurodytais dalyvio kontaktais.

9.2. Laimėtojas, atsiimdamas prizą, privalo pateikti Žaidimo organizatoriui išsaugotą laimingojo pirkinio kvitą (čekį) arba sąskaitą-faktūrą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kitu atveju prizas nėra išduodamas.

9.3. Neatsiėmus prizo iki 2021-06-30 ar neteisingai nurodžius adresą, jis grąžinamas Žaidimo Organizatoriui bei tampa jo nuosavybe, laimėtojas nebegali pretenduoti į prizą.

9.4. Žaidimo Organizatorius neatsako už Žaidimo dalyvių pašalinimą iš lošimo ir prizų neišdavimą, jei Žaidimo dalyvis nesilaiko šių taisyklių, jo pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli.

9.5. Jei Žaidimo laimėtojas yra asmuo neturintis 18 metų, prizo atsiėmimo metu jo interesus turi atstovauti tėvai arba globėjai, taip pat jis turi pateikti savo asmens tapatybę bei ryšį su žaidimo laimėtoju patvirtinantį dokumentą.

9.6. Jei laimėtojas negali atsiimti prizo pats, tą gali padaryti jo įgaliotas asmuo (pvz., šeimos nariai, giminaičiai, draugai ir t.t.). Įgaliotas asmuo turi pateikti laimingąjį pirkinio kvitą arba sąskaitą-faktūrą, laimėtojo asmens dokumento kopiją bei laisvos formos įgaliojimą.

9.7. Atsiimdamas pagrindinį prizą, laimėtojas ir Žaidimo organizatorius pasirašo prizo priėmimo-perdavimo aktą. Atsiėmę prizą ir pasirašę priėmimo-perdavimo aktą, prizų laimėtojai neturi teisės kreiptis į žaidimo užsakovus/organizatorius ar kitas instancijas su pretenzijomis dėl prizų.

9.8. Žaidimo Organizatorius neatsako už galimus prizų laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus, ar prizų nepanaudojimą.

9.9. Prizai į kitus prizus ar piniginį ekvivalentą nekeičiami.

 1. SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

10.1. Žaidimo dalyviai turi teisę teikti Organizatoriui pretenzijas dėl Žaidimo eigos iki 2022 m. liepos 15 d. paštu adresu Šilutės pl. 33, LT-91107 Klaipėda, bei el. paštu: marketingas@klpienas.lt.

10.2. Visi raštu pateiktos pretenzijos bus nagrinėjamos ir Žaidimo dalyviams atsakymai el. paštu pateikti per 30 kalendorinių dienų nuo jų gavimo dienos.

 1. PAPILDOMA INFORMACIJA

11.1. Organizatorius neatsako už internetinio ryšio trikdžius registruojant produkto pirkimo kvito numerį. Atsiradus techniniams nesklandumams, keliantiems kliūtis organizuojamo Žaidimo vykdymui, Organizatorius deda visas galimas pastangas kuo greičiau jas pašalinti.

11.2. Žaidimo Organizatorius neatsako už galimus prizų laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus, ar prizų nepanaudojimą.

11.3. Žaidimo organizatoriai turi teisę vienašališkai atšaukti, nutraukti Žaidimą bet kuriuo metu, jeigu įvyktų esminis šių Taisyklių pažeidimas ir/ar piktnaudžiavimas jomis arba jeigu atsirastų nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, apie tai nedelsiant paskelbęs internetinėje svetainėje http://dione.lt/laimekprizus/.

11.4. Žaidimo Organizatorius pasilieka teisę vienašališkai keisti Žaidimo taisykles, jas viešai paskelbdamas http://dione.lt/laimekprizus/. Esant Žaidimo taisyklių neatitikimams spaudos leidiniuose, kitose informacinėse ar internetinėse svetainėse, galioja ir taikomos internetinėje svetainėje paskelbtos Žaidimo taisyklės.

11.5. Papildoma ir išsami informacija apie Žaidimą teikiama el. paštu marketingas@klpienas.lt.

DĖKOJAME UŽ DALYVAVIMĄ ŽAIDIME!

III Etapo laimėtojai

Rakečių laimėtojai:

Vardas Pavardė Čekis
Samanta Masliukovaitė 88/234250
Henrika Gailienė 188633
Ingrida Skridailienė GGXLJZLCQGU4V8Q / AV60-R1 / X485
Žilvinas Kandratavičius 22/730
Jolanta Turskienė 1177519
Aistė Česonienė 109/1881
Inesa Cerbiene 948563
Virginija Švaronienė 192/1724
Agnė Karužė 989
Benas Dijokas 74915
Vita Bernotienė 157/2322
Marina Januskevic-Paramonova 192/59613
Raminta Andruškienė #8986
Samanta Chrapan 202/2161
Tomas Potelis 530682
Indre Maksvytiene 117/2359
ALBINAS Šerkšnas 301/2366
Birutė Kriukelienė 373072
Justina Avelytė 274680
Aldona Svirnelienė 69/1266
Teresė Bernotienė 166/2424
ANA NOIKOVA .#00446626
VALDEMAR MISKUNEC NR.948563
Asta Butkutė 195/1684
Rolandas Badaukis 34/664
Gabrielė Prozoraitytė 0000004FA19D
Erika Kabeciute 103912
Veronika Gibauskienė 297A4Y04UGU4NDV
Justina Sarkaite 149/1593 #00414160
Gabrielė Jurkutė HH00002057
Saulė Meškytė 374/2373
Ajida Stančienė LFIN301423
Violeta Rajeckaitė 182/738 #00185712
Greta Matulevičė 152/2415 00566359
Aldona Svirnelienė 70/1260
Nijole Stalioniene 32595
Jevgenija Kriučkova 211743
Saulė Meškytė 177/2371
Henrika Gailienė 190479
Feliksas Doba 148/1785
Eglė Pociūtė 900380
vaiva stankute HH000020580163314
Živilė Čepaitė 116/1741
Justina Arlauskaitė 28533
Teresė Bernotienė 147/946
Artūras Papartis 19/140
Agnė Komarienė 107/194
Darija Gurauskė 57/145
MARINA MISKUNEC NR.948559
ANA NOIKOVA NR.950345

Vasaros ledų prenumeratos laimėtojai:

Jolanta Turskienė 187/1818
Augustė Morkūnaitė 835294
Gintautas Matakas 183/1884
Marija Stepanovič 205/2313
Rita Preidienė 210/2015

IV Etapo laimėtojai

Paplūdimio raketės:

Vardas Pavardė Čekis
Igor Kolesnikov Užsakymo numeris: 8944
Aldona Svirnelienė 195/878610
Meilė Kisielienė 25840
Indre Maksvytiene Maksvytiene 251/2352
Rūta Sadaunikaitė 44012
Neringa Laurinaitienė 191/850000
Erika Janulevičienė 58/770
Aistė Česonienė 40/1606
Giedre Baziuliene 3172
Mantas Kaziulis 187/1277
Edita Šukevič 217/1550
Živilė Čepaitė 13/1196
Edvinas Jakubauskas 47/1200
Erika Janulevičienė 91/772
Donatas Putna 216/2227
Jūratė Sarapovienė 19/41642
Marta Cirulytė JHPNK3F1UGU4FAR / AY81-R3
Rasa Sadzeviciene 48/2200
Monika Staniulytė 535700
Ina Ruškytė IG202748
Vaida Paukštienė 72/233841
Žilvinas Svipas 9333
Marius Skudutis 31/656
Nijolė Šidlauskienė 114/2182
Žana Šibajeva 46681
Vilija Paškauskienė 176/710365
Erika Liugė 182/626
Rita Preidienė 155/2018
Eglė Pociūtė 607499
Nijolė Šidlauskienė 158/1907
Feliksas Doba 150/2350
Ingrida Vaičiulytė-Čaplikienė HH 00002917 01 65492
Laima Šliožienė 703307
Artūras Papartis 18/140
Valerijus Azotov NM 0000004EEFFD
Giedre Baziuliene 3172
Rita Alėjūnienė 5/2003
Gintautas Matakas 67/1105
Inesa Barcenkova 9061
Olga Vuicik KPE-0001053
Rita Preidienė 194/2261
Iveta Michailova 693351
Greta Mikunec 299/ 1759
Jonas Karužas RIMI3000382114
IRENA KONTROMAVICIENE 1582358
Ieva Raguckytė 92/348977
Dainius Jokymaitis 129/969
Lina Kleišmantienė 152/1831
Rolandas Mikunec Kvito nr.301/1759
Valentina Žemgulienė 370425

Ledų prenumeratos:

Feliksas Doba 149/2349
Erika Stepanovič 232/64683
Saulė Meškytė 90/2383
Aušra Mikalajūnaitė 360/1739
Vidmantas Čepurna 49/239222

 

V Etapo laimėtojai

Paplūdimio raketės:

Vardas Pavardė Čekis
Inga Karickienė Karickienė 937203
Gintautė Žibėnienė 102/2423
Natalija Gudeliūnienė 98/209799
jevdokija Bogomolnikova JB 0000004A7EB9
Vaidas Backevicius 79/923
Gintautas Matakas 96/1767
Lina Budriūnaite 463634
Odeta Liakaitė 559089
Henrika Gailienė 189584
Aurimas Ridikas 332/2361
Edvinas Jakubauskas 1097-0391-2000-0476
Dinatas Putna 54/2217
Justina Čiupalienė 1,59001E+15
Inga Karickienė 948375
Kristina Smaidziuniene 120/1921
Nina Balinskienė 91/965054
Sandra Vansevičienė 30/2262
IRUTE BALKUTE WW0000897315
Žilvinas Kandratavičius 67/63
Ingrida Sidorčuk BRBX481000571656
Kristina Navickienė 57/1956
Rita Preidienė 86/934
Kristina Ufertaitė 2917
Lina Kleišmantienė 175/1823
Vilija Paškauskienė 158/711182
IRUTE BALKUTE 142/2005
Ausra Zukauskiene 369/1279
Kamilė Rupeikaitė 2I5NG4PKVGU4A7B
Agnė Komarienė 231/1427
Dalia Baranauskienė 14187
Rita Alėjūnienė 120/2009
Eugenijus Jasiunas 5/156
Žaneta Stelmokienė 2050
Monika Milaknytė 209/902
Nijolė Šidlauskienė 148/1912
Daiva Maliorienė 107/953
Monika Staniulytė 370100
Vaida Vadlugienė BRBX485000966352
Ieva Raguckytė 14/349261
Valerij Azatov JB00000047471D
Paulius Pumputis 195/1607
Vida Stambrauskienė 39/239
Monika Milaknytė 127/2073
Laura Stukaitė 286/1974
Iveta Michailova 397853
Dovilė Čičelytė BRBX500001334366
Jurga Gečienė 618635
Evita Domas 392544
Justyna Alina Voicechovskaja 19/330
Birutė Kriukelienė 503927

Ledų prenumeratos:

Vilija Paškauskienė 185/707884
Viktoras Tutinas 22265
Emilija Stubeda 136/2234
Ana Novikova 301/1759
egle kvaraciejute 612952

 

VI Etapo laimėtojai

Ledų prenumeratos:

Aistė Geležauskaitė 436298
Inesa Cerbienė JB0000004AAB4E
Simonas Liuga 42/647
Vaida Paukštienė 24/1826
Jurga Gečienė 57490

Paplūdimio raketės:

Vardas Pavardė Čekis
Vilija Paškauskienė 46/2159
Milena Abračinskė 47/159934
Daiva Kurtkienė 8/936
Jurgita Tilingienė 242589
Aldona Svirnelienė 1/143
Brigita Augūnė 44/186492
Vaida Vaseryte 341/2308
Jolanta Turskienė 524373
Lina Kriaučiūnienė 1567232
Lina Kleišmantienė 70948
Liucija Zaksaitė 225/1867
Gabija Kazevičiūtė 1983-0112-2060-2318
Dovilė Barkauskaitė 1124-0192-3960-2716
Sandra Vansevičienė 226/646
Virginija Švaronienė 67/1269
Monika Staniulytė 678869
Dainius Matickas 89327
Miglė Šukytė HH0000205801
Aistė Ramanauskaitė 154/2273
Feliksas Doba 152/1779
Ingrida Sidorčuk BRBX481000572631
Daiva Maliorienė 418/301205
Artūras Papartis 11/140
Inesa Cerbiene Nr.JB 0000004AAB4E
Valdemar MISKUNEC 175/533
Iveta Michailova 723819
Miglė Tamkevičienė 86003
Vitalija Urpšienė 591828
Feliksas Doba 22/1602
Roland Mikunec 704139
Robertas Šabrinskas 254/1709
Simona Bakanauskaitė 984076
Mantas Kaziulis 118/681
Greta Miskunec 772481
egle kvaraciejute 66/2013
Danguolė Valavičienė 1844-0022-1620-1156
Jolita Cirulienė 2,15183E+11
Samanta Chrapan 356/2395
Asta Barauskaitė 402/2370
Ingrida Skridailienė I6202854
Rūta Bagdonaitė 618898
Inga Žilionė 380398
Jolita Lapinskaite 398413
Regina Račkauskienė 357/2208
Nijolė Šidlauskienė 102/1924
Alla Kristina ŽURAUSKAITĖ 22102
Edita Maciute IG202599
Nijolė Šidlauskienė 153/2094
Živilė Čepaitė 189/539365
Andrius Pilvinis 104/323383

Patefonų laimėtojai

Raidas Kurtkus 93/2430
Jolita Burdaitė-Radzevičė 157/893
Edita Maciute 157415